Visie en missie

Visie
In Nederland en België worstelen we met de vraag hoe we de gezondheidszorg toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar kunnen houden. De gezondheidszorg is onlosmakelijk verbonden met een gezonde economie. Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar ook Nederlanders met een migratieachtergrond hebben soms moeite om informatie over hun eigen gezondheid te begrijpen. Dit heeft een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven en belemmert hun deelname aan de maatschappij. Dit noemt men gezondheidsverschillen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is belangrijk om een gezonde maatschappij te creëren waarmee de economie in balans blijft. 

Wij willen een samenleving met een goede gezondheid voor iedereen, waar iedereen gehoord wordt, maar waar iedereen ook mag meedoen.

Missie
36% van de Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Dit wil zeggen dat deze mensen niet voldoende in staat zijn om informatie over de eigen gezondheid te begrijpen. Deze mensen hebben vaak een lage opleiding genoten, lagere gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond.

Om deze doelgroepen te bereiken is het belangrijk dat de informatie op maat wordt gegeven.Met het reguliere preventie- en zorgaanbod worden kwetsbare groepen onvoldoende bereikt. Daarom biedt Healthonomics ervaren consultants aan die een brede expertise hebben op gebied van laaggeletterdheid en diverse culturele achtergrond.

Kvk nummer : 86051709

 

Contact
0643983395
info@healthonomics.nl 

Volg ons via

@healthonomics - web implementatie PUURvormgeving.nl - Alle rechten voorbehouden