Advies

Met de snelle vergrijzing van de huidige samenleving is het belangrijk om de zorg goed af te stemmen op kwetsbare doelgroepen. Wanneer professionals inzichten krijgen in patiëntenpopulaties met lage gezondheidsvaardigheden en/of een migratie achtergrond zal dit resulteren in kwalitatief betere zorg en een hogere arbeidsparticipatie voor de werkenden die in deze kwetsbare doelgroep vallen. Healthonomics zorgt dat deze mensen mee kunnen doen in de maatschappij.

Daarnaast brengt cultuursensitief werken een kostenbesparing op voor de organisatie. Onze expertise brengen we in de vorm van maatwerk naar ziekenhuizen, zorgverzekeraars, opleidingsinstituten, branche- en GGZ organisaties. Wij komen niet het wiel uitvinden in uw organisatie, maar aan de juiste knoppen draaien zodat u op een duurzame, kostenbesparende manier verder kan.

Kvk nummer : 86051709

 

Contact
0643983395
info@healthonomics.nl 

Volg ons via

@healthonomics - web implementatie PUURvormgeving.nl - Alle rechten voorbehouden