Visie

In Nederland en België worstelen we met de vraag hoe we de gezondheidszorg toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar kunnen houden. De gezondheidszorg is onlosmakelijk verbonden met een gezonde economie. Nederlanders met beperkte gezondheidsvaardigheden, maar ook Nederlanders met een migratieachtergrond hebben soms moeite om informatie over hun eigen gezondheid te begrijpen. Dit heeft een negatieve invloed op hun kwaliteit van leven en belemmert hun deelname aan de maatschappij. Dit noemt men gezondheidsverschillen. Het verkleinen van gezondheidsverschillen is belangrijk om een gezonde maatschappij te creëren waarmee de economie in balans blijft. Een betere gezondheid stimuleert mensen om te werken en om energie te halen uit het leven.

Wij willen een samenleving met een goede gezondheid voor iedereen. Daarom is het van groot belang om de gezondheidsverschillen op te sporen en deze te verkleinen.

Contact
0643983395
info@healthonomics.nl 

Volg ons via

@healthonomics - web implementatie PUURvormgeving.nl - Alle rechten voorbehouden