Missie

36% van de Nederlanders heeft lage gezondheidsvaardigheden. Dit wil zeggen dat deze mensen niet voldoende in staat zijn om informatie over de eigen gezondheid te begrijpen. Deze mensen hebben vaak een lage opleiding genoten, lagere gezondheidsvaardigheden en/of een migratieachtergrond. Om deze doelgroepen te bereiken is het belangrijk dat de informatie op maat wordt gegeven. 

Het opsporen van knelpunten en inzicht hebben in de verschillende culturele achtergronden speelt hierbij een belangrijke rol. Met het reguliere preventie- en zorgaanbod worden kwetsbare groepen onvoldoende bereikt. Daarom willen wij persoonsgerichte kennis delen die helpt om de kwaliteit en toegankelijkheid tot zorg te verbeteren.

Contact
0643983395
info@healthonomics.nl 

Volg ons via

@healthonomics - web implementatie PUURvormgeving.nl - Alle rechten voorbehouden