eHealth

eHealth toepassingen bestaan inmiddels in verschillende vormen zoals: zorg op afstand, e-consult, telemonitoring en telediagnose. De huidige systemen houden te weinig rekening met mensen met lage gezondheidsvaardigheden. Met als gevolg dat deze mensen minder snel eHealth kunnen gebruiken of waarbij gebruik onvoldoende effectief is.

Wij helpen u bij elk van deze eHealth vormen om deze geschikt te maken voor patiënten met lage gezondheidsvaardigheden. De focus ligt bij het doorontwikkelen van de bestaande tools zodat alle doelgroepen worden bereikt.

 

 

Contact
0643983395
info@healthonomics.nl 

Volg ons via

@healthonomics - web implementatie PUURvormgeving.nl - Alle rechten voorbehouden